Lumix Panasonic

Lumix Panasonic


Diorama de paper  

Panasonic Espanya volia una escena perquè els clients potencials  poguessin provar el mode post focus de les seves càmeres Lumix d’última generació. El post focus consisteix en un automatisme que fa la càmara per aconseguir de forma fàcil desenfocs.

La solució va ser un set on es representava una escena de bosc amb els nostres ocells i altres elements de paper disposats de tal manera que es pogués calibrar la profunditat de camp de les càmeres.

 

www.panasonic.com