Avís Legal

Protecció de dades personals
La base de dades que cont√© les dades de car√†cter personal facilitades pel client en els¬†formularis que puguin existir a la p√†gina web, compleix la normativa vigent establerta a la Llei Org√†nica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci√≥ de Dades de Car√†cter Personal i la resta de la legislaci√≥ que la desenvolupa i informa al client que les dades referides seran incloses en fitxer pel seu tractament automatitzat prestant al client el seu consentiment mitjan√ßant l’acceptaci√≥ d’aquestes condicions.

El client que introdueix les seves dades personals en els diferents formularis est√† facultat a exercitar els seus drets d’acc√©s i rectificaci√≥ mitjan√ßant el seu compte de client de la present web. Ens comprometem al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament d’aquestes dades. Si el client desitja cancel¬∑lar definitivament pot sol¬∑licitar-ho mitjan√ßant qualsevol mitj√† a pelgo.cat .

David Corominas Serrat i Plego assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per aix√≤ s’han adoptat mesures de seguretat per evitar l’alteraci√≥, p√®rdua, tractament o acc√©s no autoritzat i garantir aix√≠ la seva integritat i seguretat, especialment previstes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Org√†nica 15/1999 de 13 de desembre de Protecci√≥ de Dades de Car√†cter Personal.

David Corominas Serrat i Plego no compartir√†, vendr√†, ni facilitar√† a tercers¬†aquestes dades, salvat¬†requeriment judicial, i¬†no ser√† responsable en cap¬†cas de les incid√®ncies que puguin¬†sorgir derivades d’un atac o acc√©s no autoritzat als¬†sistemes degut a una falta de dilig√®ncia del client en quan a la guarda i custodia de les seves¬†claus d’acc√©s o de les seves pr√≤pies dades personals.

Les dades de targetes de crèdit són recaptades directament per la sucursal bancària que efectua el cobrament, i per tant, David Corominas Serrat i Plego ni les manipula ni les emmagatzema.

El client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si fos necessari.